Sprog

Hvis målgruppen er begrænset inden for samme lands grænser kan man som regel nøjes med eet sprog.

For kunder i Danmark kan man derfor nøjes med dansk. Ønsker man at kunne henvende sig til alle kundetyper kan det være nødvendigt at under eks. engelsk også.

På kort sigt tages ofte en beslutning om blot at understøtte eet sprog da flere sprog er en forholdsvis stor investering.

Vælger man at starte med eet sprog skal platformen kunne understøtte en udvidelse til flere sprog.

Går man videre med flere sprog bør man være opmærksom på følgende som skal løses:

Tjekliste til sprog

☐  Overvej fallback sprog når oversættelser mangler

☐  Sørg for at tekster kan importeres og eksporteres nemt

☐  Invester i en platform som kan håndtere sprog uanset behov i dag