Det kan være nødvendigt at viderstille brugeren via javascript redirect, i forhold til SEO er det ikke den bedste måde.

Se 301 redirect via .htaccess og redirect via PHP for bedre SEO redirects.

I javascript benyttes blot window.location som her

window.location = 'https://errorlog.dk';

alternativt

window.location.href = 'https://errorlog.dk';

men de gør det samme.