HTML redirect

HTML redirect er en client side redirect som sender brugeren videre til ny url. Da den er client side er der som sådan ikke nogen status kode og heller ikke en redirect der anbefales at bruge.

 <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://errorlog.dk/ny-url">

Se javascript redirect for en bedre måde at styre redirect på.