Hvorfor?

en hjemmeside kan have flere adresser afhængig af opsætning. Den kan være tilgængelig på http://eksempel.dk og http://www.eksempel.dk og det er ikke noget der betyder noget for brugeren af hjemmesiden.

Dog kan der være nogle SEO mæssige hensyn da Google i princippet opfatter dem som 2 forskellige hjemmesider og selv bestemmer hvilken der skal være i indexet. Det bør man tage kontrol over ved at opsætte det korrekt i .htaccess.

Her tvinger vi hjemmesiden til at kører www med https:

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^.*$ https://www.eksempel.dk/{REQUEST_URI} [R,L]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^eksempel.dk [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.eksempel.dk/$1 [L,R=301]

Her tvinger vi siden til at kører ikke-www med https:

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^.*$ https://eksempel.dk/{REQUEST_URI} [R,L]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.eksempel.dk [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://eksempel.dk/$1 [L,R=301]

Test at redirect og https er opsat korrekt her