Domænenavnet repræsenterre din forretning på nettet. Her gælder det om at finde et domænenavn, som enten er dit virksomhedsnavn eller et andet, som er nemt at huske og siger noget om de produkter, som du ønsker at sælge. Et domænenavn peger via en DNS server på en server, som hoster din hjemmeside. Før du køber et domænenavn og tager det i brug, er det en god idè at tjekke, om der er registreret et varemærke med det navn. Er der det, så krænder du de rettigheder, som varemærkeindehaveren har, og denne kan forlange, at du stopper med at bruge navnet eller skal betale for at bruge det. Derfor, undersøg først, om nogen har et varemærke på det navn, som du gerne vil bruge