Udgifter. Betalinger. Overførsel.

Omkostninger er de betalinger din virksomhed gør for at sikre en given aktivitet. Det kan være omkostninger til forsendelse af vare, løn, husleje og varekøb. Omkostninger bliver i dit regnskab delt op i flere kategorier:

Kapacitetsomkostninger / driftsomkostninger

Udgifter som direkte bliver afholdt i forbindelsen med driften. Det kunne derfor være huslejen eller hosting, hvis du er en webshop.

Variable omkostninger

Udgifter som direkte bliver afholdt i forbindelse med dit salg. Det kunne være hvis du producerede dine varer på fabrik, og skulle købe ind til råvarer og indpakning.

Personale

Udgifter til personalet. Det indeholder også feriepenge og pension.

Andre eksterne

Udgifter som indeholder salgsfremmende omkostninger, bilers driftsomkostninger og øvrige omkostninger. Hvis du derfor leaser en bil er udgiften her at finde. Når du bruger penge på adwords er det også her udgifterne bliver bogført.

Finansielle omkostninger

Det kan være hvis du har taget et lån, og skal betale renter på disse. Det er forskelligt hvilke omkostninger du har alt efter hvilken type virksomhed du er.

Læs også om nettopris