Også kaldet for upsell og krydssalg. Dine muligheder inden for mersalg/upsell som webshopejer er helt fantastiske. Du kan nemmere trykke på nogle købsknapper via din webshop, end hvis du stod i en fysisk butik. Der er nogle som er helt forbløffende gode til at finde de knapper og kan få folk til at købe ting, som de slet ikke havde tænkt på de manglede. Som webshop ejer bør du medtænke upsell i: Din checkout, da du her, ligesom i kassen ved Netto, kan friste med en gulerod, og få en hurtig omsætning. Varen bør ikke koste meget og den bør passe sammen deres i forvejen valgte produkter. Dine produkttekster, hvor du kan medtage andre produkter der går godt i spænd.