Detailhandel eller detailsalg er handel til private forbrugere. Detailhandlen indkøber varer og sælger dem videre til en højere pris. Via internettet kan varen sælges videre til samme pris som i en fysisk butik men med en højere fortjeneste, da der ikke skal betales husleje, el mv. Varen kan også sælges til en lavere pris men med samme fortjeneste som i en fysisk butik.