WEBP er det nyt billede format af Google selv. Formået er at lave en nyt format som er endnu mere effektivt på internettet.

WEBP understøtter lossyless komprimering hvilket betyder at størrelsen kan reduceres uden kvalitetstab. Ønskes der højere komprimering kan lossy komprimering benyttes hvor størrelsen reduceres drastisk med dårligere (stadig god) kvalitet til følge.

WebP lossless images are 26% smaller in size compared to PNGs. WebP lossy images are 25-34% smaller than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

WEBP har endnu ikke fuld understøttelse på Safari browser men det er et spørgsmål tid.

Dette format vil på sigt overtage efter jpg formatet.