En REST api er en grænseflade som to systemer kan benytte til at udveksle informationer.

En REST api benytter formatet JSON til at udveklse data og er et modsvar til det noget forældede SOAP-XML format som tidligere var standard til udveksling af data.

Moderne e-commerce platforme udveklser data med mange andre systemer via integrationer. Disse udvekslinger foregår som regel via en REST api som er en nem og effektive måde at udveksle data på.

En REST api er som udgangspunkt stateless dvs. at kald til api'en foretages uafhængigt af hinanden.

En nyere konkurrent til RESTful api er GraphQL som benytter queries der minder om SQL som grænseflade.