Headless er et begreb som dækker over en platform uden et administrations panel.

Systemet eller services tilgåes via API som ofte er en REST API.

Fordelen ved sådan et system er at administrationspanelet kan indbygges direkte i andre systemer eller stadig som selvstændigt panel uafhængigt af teknologi og platform. Et godt eksempel er Shopify som er en e-commerce platform som er opbygget via API'er.

Eksempel på headless:

En e-commerce platform består ofte af en backend til administration af data samt en frontend som viser disse data overfor en slutbruger. Data ligger på en headless platform, disse data administreres via et panel og selve webshoppen ligger måske på en helt anden server og implementeret via en teknologi som passer bedst til formålet.

Wordpress er et eksempel på hvor data, backend og frontend ligger sammenkoblet i eet system og hvor kompleksiteten af 10x højere end f.eks. et headless system som har en meget mere simpel opbygning.